Témat a obecných výkřiků na téma „Bezpečnost v Hořovicích“ lze vymyslet spoustu, ale z pohledu ČSSD se pokusím na toto téma podívat možná trochu jinak. I jako zastánce naší městské policie.

Začátky nebyly jednoduché. Přesto jsem rád, že se od doby jejího zřízení podařilo hořovickou městskou polici personálně stabilizovat. Dnes jsou již strážníci a jejich pravidelné hlídky nedílnou součástí města. To však nelze považovat za samozřejmost. Hlavním důvodem, proč se tehdy Hořovice rozhodly pro zřízení městské policie, bylo silně personálně poddimenzované obvodní oddělení Policie ČR. Bezpečnost občanů a pocit bezpečí jsou přitom velmi důležité a vedení Hořovic s tím proto muselo něco udělat a situaci řešit. Pamatuji na řadu odpůrců, kteří nesouhlasili s tím, abychom měli v Hořovicích městkou polici. Teď má řada z nich jiný názor. Proč? Jsou totiž vidět výsledky.

Protidrogová prevence a sebeobrana pro děti a seniory

Naším cílem pro nadcházející volební období není nějak radikálně měnit úlohy městské policie, ale umožnit lepší formu řízení této instituce a více prezentovat její činnost. Rádi bychom městskou policii zapojili do nejrůznějších bezpečnostně preventivních programů, jakými jsou např. protidrogová prevence nebo sebeobrana pro děti a seniory. Konkrétně u drog bychom rádi úzce spolupracovali s Policií ČR. Z pohledu obecné bezpečnosti je pro nás tématem i zajištění dodržování pravidel z pohledu chování všech účastníků dopravního provozu v rámci pozemních komunikací. Nechceme riskovat zdraví občanů Hořovic kvůli několika jedincům, kteří jezdí bezohledně.

Petr Gebrian, člen Místní organizace ČSSD Hořovice a kandidát do zastupitelstva města