V letošním roce postihlo území ČR opět extrémní sucho, které koncem léta vyvrcholilo a postiženo bylo 94 % našeho území. Nutno konstatovat, že za tento stav si můžeme sami.

K degradaci naší malebné krajiny začalo docházet již v druhé polovině minulého století znárodňováním a kolektivizací. Zmizelo 30 000 km liniové zeleně, 800 000 km mezí, 35 000 ha remízů a 120 000 km polních cest. V mimořádném rozsahu tak byla zničena schopnost krajiny zadržet vodu. Tam, kde byl sebemenší potok, dal se pod zem do trubek, zamokřené plochy se odvodnily a vysušily, aby bylo co nejvíce ploch pro zemědělství. Dále jsme vytvořili co nejvíce betonových a asfaltových ploch, betonová obchodní centra, byznys zóny a zástavby podle přání developerů, a to bez sebemenšího ohledu na přírodu a veřejný zájem.

Výsledek této činnosti se nyní naplno projevil. Po většinu roku je sucho, pokud přijde déšť, způsobí povětšinou zaplavení ulic, domů a časté povodně. Degradovaná půda totiž nemá schopnost vodu vsáknout, z širých lánů řepky a kukuřic steče do ulic voda a bahno. Zemědělci žádají z důvodu sucha dotace. Za popsané příčiny však z velké části mohou sami, a to způsobem, jakým s vidinou zisku hospodaří na úkor přírody.

Náprava je možná, i když potrvá dlouho. Evropské, vládní i krajské programy nyní prioritně podporují výstavbu i obnovu opatření, která zadržují vodu v území. Do této činnosti by se rádo zapojilo i město Hořovice, ostatně v letošním roce zahájilo celkovou rekonstrukci rybníka Valcverk, který je největším rybníkem v okolí, a to s podporou evropské dotace, objem vody se zvětší o několik desítek tisíc m3.

Nových vodních ploch, které by mohly v Hořovicích vzniknout, máme vytipováno několik, na některé je možné získat až 100% dotaci a mohly by sloužit i jako závlahové nádrže v době, kdy je odběr vody zakázán. Při přípravě těchto akcí však téměř vždy narazíme na jeden zásadní fakt, pozemky pod navrženými stavbami jsou ve vlastnictví fyzických osob. Ty někdy až principiálně nesouhlasí s tím, aby se na jejich pozemcích cokoliv takového stavělo, nebo požadují za pozemky částky, které není možné akceptovat. Celý záměr tak kvůli neochotě pozemky prodat padá a problémy přetrvávají. Mnohdy by se stačilo jen zamyslet nad tím, že veřejný zájem je nadřazený zájmům soukromým. Poté by se spousta věcí změnila k lepšímu.

Zájem města o podporu životního prostředí je, ale bez ochoty vlastníků to nejde.

David Grunt, člen Místní organizace ČSSD Hořovice a kandidát do zastupitelstva města