Nejpalčivějším problémem Hořovic a nejbližšího okolí je stále doprava. Doprava v nejrůznějších formách. Tou nejdiskutovanější je bezesporu tranzit nákladní dopravy přes město i okolní obce. Samozřejmě nejvíce by v této věci pomohl východní obchvat města, který je v řešení již desítky let, a dnes je situace již opravdu kritická.

Středočeský kraj, který je investorem akce, řeší stále problém s vlastníky dotčených pozemků. Problém tedy nespočívá ve financích, bohužel jako obvykle je problém v komunikaci mezi lidmi. Město Hořovice zejména v tomto volebním období intenzivně s krajem spolupracuje ve výkupu a směnách pozemků tam, kde to lze. Neodpustím si poznámku, že na radnici v minulosti seděli i tací, kteří stavbě obchvatu ve vlastním zájmu bránili.

Souběžně s řešením východního obchvatu město žádá o zákaz tranzitní dopravy, která by měla odklonit největší zátěž směřující na Příbram. Toto opatření rozhodně není v rozporu s projektem zmíněného východního obchvatu. Správní řízení na základě odborně zpracovaných podkladů bohužel také není otázkou několika dnů. Opravdu nelze bez rozhodnutí příslušného orgánu umístit dopravní značku, kam si město usmyslí. Mnozí mohou totiž mít takovou představu. Snad pro uklidnění bych chtěl všechny ubezpečit, že proces v této věci již běží.

Dalším problémem, na který stále upozorňují zejména obyvatelé hořovické Letné, je porušování předepsané rychlosti v Tyršově ulici. Problém neřeší ani opakované měření rychlosti městskou policií. Proto město uvažuje o pevném úsekovém měření rychlosti v této lokalitě. Zástupci města shromažďují podklady k vybudování systému úsekového měření a již z prvních informací vyplývá, že se jedná o investici přesahující milión korun, která si pravděpodobně navíc vyžádá přijetí dalších 4 až 5 nových zaměstnanců placených z rozpočtu města. Je poctivé uvést, že tato investice má poměrně rychlou návratnost. Bohužel Tyršova ulice není jedinou komunikací města, která by si takové opatření zasloužila. Funkční radar, který hlídá rychlost projíždějících vozidel a také přesně identifikuje vozidlo i řidiče, je již umístěn v ulici Pražské. Jedna otázka k zamyšlení, nevyšlo by nás všechny levněji jezdit podle předpisů?

Ani veřejná doprava není v Hořovicích bez problémů. Intervence města směrem k Ministerstvu dopravy ohledně zachování všech rychlíkových spojů směrem na Prahu i na Plzeň nejsou dosud úspěšné. K dopisu, kterým město na tento problém důrazně ministerstvo upozorňuje, nemáme zatím žádnou reakci. Slíbit mohu jen tolik, že město využije všech dostupných cest k dosažení úspěchu.

I když městská autobusová doprava z pohledu jízdních řádů zejména v návaznosti na vlakové spoje se již podstatně vylepšila, město stávající smlouvu s poskytovatelem dopravy přehodnotí veřejnou soutěží. Veřejnou zakázku vyhodnotíme v I. pololetí 2018.

Určitě dobrou zprávou je, že společnost NH Hospital s. r. o. dokončila parkoviště pro 200 osobních automobilů návštěvníků hořovické nemocnice. V první polovině roku město zahájí práce na zásadní rekonstrukci komunikace K Nemocnici, která proběhne ve čtyřech etapách zaručujících vždy přístup do objektu nemocnice i na nové parkoviště. Akci za přibližně 20 miliónů korun pokryje město dlouhodobým úvěrem.

Jiří Peřina, starosta Hořovic