V pondělí 25. 9. na veřejném zasedání zastupitelstva města složila svůj slib staronová zastupitelka Mgr. Jana Vlčková, která nahradila Mgr. Renatu Wachtlovou. Mgr. Vlčková je již zkušenou komunální političkou, působila v našem zastupitelstvu ve volebním období 2010 – 2014. Do zastupitelstva postoupila z kandidátky TOP09 jako první náhradník v pořadí tak, jak je to obvyklé a také v souladu s platnou legislativou.

Dalším významným bodem jednání byla volba nového radního. Návrh stávající koalice v osobě Karla Pelikána byl přijat valnou většinou koaličních i opozičních hlasů. Karel Pelikán působí v zastupitelstvu města od počátku tohoto volebního období a byl zvolen podobně jako nová zastupitelka na kandidátce TOP09. Nově zvolený radní bude pečovat o oblast životního prostředí a územního plánování. Pro úplnost dodávám, že namítaný střet zájmu Karla Pelikána ve vztahu k zakázkám vykonávaným pro město vyvrátilo stanovisko Ministerstva vnitra.

Stávající koalice prokázala svou odhodlanost také v případě dalšího problematického bodu týkajícího se prodeje pozemku v lokalitě pod nemocnicí o výměře téměř 60 tisíc metrů čtverečních. Problém spočívá zejména ve smlouvě o výstavbě s Městskou akciovou společností Hořovice, kterou nelze zákonným způsobem vypovědět. Dohodnout se na ukončení smluvního vztahu se zástupcům města s majoritním vlastníkem společnosti Ing. Marešem nepodařilo. Jak prokázalo hlasování zastupitelů, a to i opozičních, změna stávajícího způsobu výstavby současnému vedení města nevyhovuje. Proto i přes porušení nevypověditelné smlouvy o výstavbě se zastupitelstvo rozhodlo uvedený pozemek prodat developerovi, který okamžitě městu zaplatí téměř 30 miliónů korun a na základě smluvních podmínek ukončí výstavbu v dané lokalitě včetně komunikací, zelených ploch a sítí do 6 let. Pro srovnání se sluší uvést, že za celou dobu působení (20 let) Městské akciové společnosti ve výstavbě našeho města odvedla tato společnost přibližně 13,5 miliónu korun. Město v současnosti také cítí problém v ovládání této společnosti, kde má menšinový podíl, a tak nemá šanci svůj další finanční prospěch reálně ovlivnit. Okolnosti ztráty majority byly již mnohokrát přetřásány na jednáních orgánů města i v tisku a současné vedení města tento akt vnímá jako neuvážený krok jedné z minulých městských rad. Původní myšlenka založení této společnosti jako městského developera byla jistě správná a při zachování vlivu města na tuto společnost by rozhodně spolupráce na dalším rozvoji města pokračovala. Také diskutovaná otázka, do jaké míry by město bylo projekt zástavby uvedené lokality schopno zvládnout samo. se po hlubší analýze jeví jako nereálná, a to jak z pohledu financí, tak personálního zajištění. Řešením této otázky bylo původně dle mého názoru právě založení Městské akciové společnosti.

Co říci závěrem? Mnoha „nespokojenými“ očekávaný převrat se na hořovické radnici nekoná a tak nezbývá než popřát nově zvoleným zejména pevné nervy, abychom se všichni dočkali ve zdraví komunálních voleb 2018.

S úctou Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD), starosta Hořovic