Poslední březnový týden byl pro Hořovice vskutku týdnem velmi slavnostním. Ve středu 29. března město slavnostně otevřelo svou zrekonstruovanou Městskou sportovní halu. Slavnostního otevření se zúčastnili dva poslanci Parlamentu ČR, a to Richard Dolejš (ČSSD) a Ing. Jan Skopeček (ODS), který současně v pozici radního pro oblast školství a sportu reprezentoval také atuální vedení Středočeského kraje. Ministryně školství Kateřina Valachová přislíbila svou návštěvu Hořovic v měsíci dubnu. Z celkové ceny včetně odsouhlasených víceprací 58 mil. Kč činily dotace 35 mil. Kč, 20 mil. Kč věnoval Středočeský kraj a 15 mil. Kč. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.

Příležitosti prohlédnout si prakticky novou halu využilo také několik desítek hořovických občanů, kteří neskrývali svůj údiv nad vydařeným dílem. Atmosféru chvíle umocnil také právě probíhající turnaj základních škol ve floorbalu. Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost vidět halu v plném provozu. Sportovní hala slouží svému účelu už prakticky od začátku měsíce března. Cvičí zde zejména školy a sportovní kluby a zájem o využití haly stále stoupá.

Velký dík si zaslouží profesionální přístup dodavatele stavby. Bez příkladného dodržování harmonogramu prací bychom určitě nedodrželi termíny stanovené poskytovali dotací. Stejné poděkování patří i stavebnímu dozoru a všem úředníkům dotčených odborů městského úřadu.

31. 3. proběhlo slavnostní otevření Muzea Hořovicka, zrekonstruované městské knihovny a také nového infocentra, které slouží nejen městu, ale také CHKO Brdy. Této akce se zúčastnilo ještě více významných hostů. V první řadě paní náměstkyně Ministra kultury Dr. Anna Matoušková, opět poslanec Parlamentu ČR Richard Dolejš, představitelé Odboru kultury a památkové péče krajského úřadu, ředitelka Muzea Českého krasu Beroun paní Karin Kríegerbecková se svými kolegy a řada dalších představitelů kulturního a veřejného života. Rádi jsme v Hořovicích přivítali také starostu Berouna JUDr. Ivana Kůse (ČSSD).
Město zainvestovalo stavební část nově vybudovaného muzea v Starém zámku ve výši přibližně 2,5 mil. Kč. Expozici hradil Středočeský kraj, stejně jako provoz muzea, a to cestou své příspěvkové organizace Muzeum Českého krasu Beroun. Také zde se sešly zástupy dychtivých zájemců o poznání historie a opět zněla pouze chvála.

Nová městská knihovna, která sídlí v prostorách bývalé konírny zachovává původní historický ráz tohoto prostoru a tak zajmou i původní renovované koňské žlaby. Důkazem, že město si váží svých osobností je fakt, že knihovna ponese do budoucna jméno známého hořovického básníka a spisovatele Ivana Slavíka.

Také moderně vybavené infocentrum má svým návštěvníkům co nabídnout. Zejména turisté dozajista ocení, že infocentrum bude otevřeno také o víkendech. Infocentrum bude nabízet informační materiály nejen o našem městě, ale také materiály okolních obcí a samozřejmě i CHKO Brdy.

Nová knihovna a infocentrum přišly město na 12,5 mil. Kč. Odečíst ovšem musíme 3,5 mil. Kč, které město utržilo na prodej původního objektu knihovny.
Jak řekl poslanec Dolejš: „Smekám před Vámi pane starosto a Vaší radou“. Já bych rád smekl před všemi, kteří městu pomohli a pomáhají. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, abychom dohnali okolní města. Jsme ale zase o krok dále.

S úctou

Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD), starosta Hořovic