Člověk si ani neuvědomuje, jak nám ten čas běží. Už třetím rokem v Hořovicích působí městská policie a už tři roky se nemusí zastupitelé města dohadovat o tom, zda její zřízení je pro město účelné, či nikoliv. Jsem si jist, že zastupitelstvo udělalo správný krok, když v roce 2014 schválilo zřízení městské policie. Stejný názor má také většina současných městských zastupitelů.

Vzpomeňme, jak bezpečné byly Hořovice před tím, než se po Hořovicích začaly pohybovat hlídky „měšťáků“. Vzpomeňme si na rozkopané koše, rozházené odpadky, převrácené lavičky, rozbité lahve, ale také často rozbité výlohy na Palackého náměstí a v Pražské ulici zejména v pátek a v sobotu v noci. Vzpomeňme si na auta odstavená často už na doslova bizarních místech ať už na vozovce nebo na zelených plochách. Určitě si vzpomeneme i na burácející motory a kvílející pneumatiky často „vytuněných“ vozů řízených piloty, kteří si pletou ulice našeho města s uzavřeným závodním okruhem.

Mnohé z výše uvedeného se podařilo vymýtit nebo alespoň výrazně omezit. Také práce městských policistů, kterých je dnes v aktivní službě 11, se od té doby výrazně změnila. Většinou už se v pátek nebo v sobotu v noci nemusí za asistence služebního psa potýkat s bojovnými tlupami vandalů v centru města. Zejména díky funkčnímu a velmi kvalitnímu kamerovému systému a nepřetržitému provozu už většinou řeší rutinní problémy v podobě nezaplaceného parkovného nebo odchytu zaběhlého psa. Díky kamerovému systému je dnes nepřetržitě monitorováno prakticky celé centrum města, na místo zásahu je tedy vyslána hlídka přímo v okamžiku páchané trestné činnosti. Pro další trestní řízení je pak velmi užitečný kvalitní HD záznam.

Z oné rutiny občas vybočí případy, které jsou hodné zmínění. Dovolím si uvést dva za všechny. Prvním z nich bylo odhalení pěstírny marihuany v industriálním komplexu na Cintlovce, kde městská policie zajistila důležité indicie Berounským kriminalistům a při vlastním zásahu také přímo asistovala. Druhým případem je zadržení pachatelů krádeží v Zámecké ulici, kde dva pachatele naši „měšťáci“ přímo zajistili a předali Policii ČR k dalšímu řízení. Oba pachatelé jsou dodnes trestně stíháni vazebně a hrozí jim až tříletý nepodmíněný trest.

Vyskytnou se samozřejmě i stížnosti a upozornění na nekvalitní práci městské policie. Osobně všechny takové podněty řeším s velitelkou městských strážníků, která je skutečně bezodkladně řeší. Vždy jsem vyzýval občany našeho města, aby mě neváhali v případě jakýchkoliv problémů s konáním městské policie kontaktovat. Faktem je, že takových podnětů jsem dosud příliš neobdržel.

Městská policie Hořovice působí také v Komárově, Tlustici a Záluží. Ani starostové uvedených obcí si na práci hořovických městských strážníků nestěžují. Někdy naopak slýchám názory, jestli ostatní obce naše „měšťáky“ příliš nezaměstnávají.

Postavím-li tedy proti sobě všechna pozitiva a negativa, která souvisí s prací městské policie v našem městě, rozhodně pozitiva vítězí. Tedy, i když částka 7 miliónů korun v městském rozpočtu, které ročně stojí provoz hořovické městské policie, není zanedbatelná, jsem přesvědčen, že se nejedná o vyhozené peníze. „Bohužel“ musíme ponížit tuto částku o pokuty, které od „hříšníků“ na území našeho města vybereme. Jedná se částku zhruba 300 tisíc Kč.

S úctou
Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD), starosta města Hořovice