Cestou redakce Podbrdských novin se mi dostala do rukou petice, která apeluje na starostu a radu města, aby řešila přetíženost ulic Tyršovy, 9. května, Palackého náměstí, Pražské a Příbramské nákladní dopravou. Mohu odpovědně prohlásit, že všichni radní města by takovou petici podepsali také. Musela by ovšem směřovat k těm, kteří jsou za výše uvedené komunikace z pohledu jejich správy odpovědní – tedy k vedení kraje.

Město tento problém silně vnímá a nesedí se založenýma rukama. Radní města dobře ví, že k řešení situace by výrazně pomohla výstavba obchvatů, a to zejména východního a potom určitě také severního. Prosazením výstavby obou obchvatů jsem se intenzivně zabýval v době mého působení v pozici náměstka hejtmana Středočeského kraje a nadále budu za realizaci těchto investičních akcí bojovat i z pozice krajského zastupitele. Bohužel realizace obchvatů je ještě mnohem náročnější než úspěšná rekonstrukce silnice Žebrák – Hořovice, na jejíž přípravu a realizaci také nestačilo pouze jedno volební období.

Jak jsem již uvedl, ohledně vybudování obchvatů města má co říci z pohledu státní správy stavební úřad našeho městského úřadu, ale investorem obchvatů je kraj a zde může město pouze vyvíjet pouze tlak přes své komunální politiky. Jsem upřímně rád, že Hořovice mají opět krajského radního, Jana Skopečka (ODS), který má jistě dobrou vůli s naším problémem pomoci. Ještě přibližně před dvěma lety se řada vlastníků pozemků potřebných pro výstavbu východního obchvatu nechtěla s krajem o výkupu pozemků vůbec bavit. Nyní se situace výrazně zlepšila díky legislativní změně umožňující navýšit cenu vykupovaných pozemků, které kraj může vykoupit jen v souladu s platnou legislativou. Také finanční zdroje na realizaci akce by kraj mohl nárokovat z Integrovaného operačního programu, tedy z evropských fondů.

Souhlasit lze i s argumentem, že pozemky u této veřejně prospěšné akce je možné vyvlastnit. Proces vyvlastnění je ovšem procesem trvajícím často desítky let a navíc současné pravicové vedení kraje pravděpodobně nebude vyvlastňování soukromého majetku podporovat. V případě severního obchvatu našeho města kraj naráží na nesouhlas obce Tlustice, která je vlastníkem téměř všech pozemků potřebných pro vybudování obchvatu.

Město pracuje ještě na dalším, i když ne stoprocentním řešení. Na toto řešení nás přivedl ministr dopravy Dan Ťok (ANO), který naše město nedávno navštívil. Přetíženost centra města nákladní dopravou byla hlavním tématem našich rozhovorů. Jedná se o tzv. zákaz tranzitní dopravy. Kamiony musí přednostně využívat pro plánování svých tras dálnice a silnice I. třídy. Přes Hořovice žádná silnice I. třídy nevede. Nákladní doprava, která nezačíná nebo nekončí v našem městě, tedy pouze projíždí, by nesměla naším městem projet. I v této věci ovšem musíme jednat s krajem a dokonce i s Ředitelství silnic a dálnic, které by muselo zajistit potřebné dopravní značení na dálnici D5. Jednání s krajem v této věci již běží, ani toto řešení však nelze očekávat ze dne na den.

Radnice skutečně vnímá nákladní dopravu ve městě jako jeden z nejpalčivějších problémů a co může vyřešit bez cizí účasti, to také vyřeší. Jediným dalším limitem je potom rozpočet města.

S úctou
Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD), starosta města Hořovice