Dovolte mi z pozice hořovického starosty zhodnotit volby do senátu a krajských zastupitelstev v našem městě. Potvrdil se můj předpoklad poměrně nízké volební účasti, která se u obou voleb pohybovala okolo 33 %.

Dík tedy patří těm, kteří se nestyděli za svůj názor a odpovědně se postavili ke svému podílu na demokratickém systému řízení naší země, tedy těm, kteří volili.

Výsledky voleb v našem městě rozhodně nekopírují konečné výsledky za volební obvody. V krajských volbách u nás zvítězila Česká strana sociálně demokratická, na druhém místě skončila Občanská demokratická strana a pomyslnou bronzovou medaili získalo hnutí ANO. Zdá se, že hořovičtí voliči preferují spíše tradiční strany, než tomu bylo ve srovnání s celým volebním obvodem Středočeského kraje, kde jak známo zvítězilo hnutí ANO před STANem a ČSSD.

V senátních volbách Hořováci dali nejvíce hlasů svému starostovi (téměř 34 %) na druhém místě se umístil Jiří Oberfalzer z ODS a na třetím místě skončil nezávislý kandidát za KDU-ČSL, Stranu zelených a Pirátskou stranu Jan Holásek. Pro srovnání uvádím ještě výsledek za celý obvod 16 – Beroun: 1. místo Jiří Oberfalzer, 2. místo Bohumil Stibal, 3. místo Jan Holásek. V senátních volbách se opět potvrdilo, že západní část volebního obvodu (Hořovicko) volí spíše levicové kandidáty a východní část (Berounsko, okres Praha západ) volí spíše pravici. Pozitivně hodnotím, že oba finalisté ve druhém kole jsou z okresu Beroun.

V krajských volbách se tedy většina voličů vyslovila pro změnu. Dovolím si jako představitel stávajícího vedení kraje vyjádřit názor, že spokojená většina svůj názor k volbám vyjádřit nepřišla. Jak patrno z hořovických výsledků, v našem městě jsme s krajem a jeho vedením tak nespokojení nebyli. Ne příliš odlišné výsledky hlásí i okolní obce.

Važme si demokracie, ve které žijeme. Nezneužívejme ji a používejme zdraví rozum v každodenním životě. Posuzujme vše co děje kolem nás s chladnou hlavou a nedělejme unáhlené závěry. Uvědomme si, kam historicky patříme a jděme tou cestou. Říká se hlas lidu, hlas boží. Je tomu jistě tak, jen se nenechme manipulovat. I takové momenty naše historie zná.

Osobně si velmi vážím důvěry všech, kteří mi dali svůj hlas a vítězství v Hořovicích a okolí považuji za pozitivní signál, který mi dává hodně síly do další práce. Práce pro naše město i celé Hořovicko. Velmi mě potěšil i třetí nejlepší výsledek v okrese pokud jde o získané preferenční hlasy v krajských volbách. Také jako nově zvolený zastupitel Středočeského kraje budu hájit zájmy našeho města i jeho krásného okolí. Děkuji všem.

S úctou
Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD), starosta města Hořovice