Již téměř čtyři měsíce platí v Hořovicích nový systém parkování, který má své příznivce i odpůrce. Jako každý nový systém, tak i tento má samozřejmě své chyby, které se v těchto dnech snaží vedení radnice napravit.

K nesporným pozitivům nového parkovacího systému patří zejména podstatně více volných parkovacích míst na Palackého náměstí.

Netajíme se ani tím, že i přes opravdu nízké ceny parkovného se výnos z parkovného výrazně zvýšil. Jak je vidět přece jen parkovací automaty s podporou strážníků naší městské policie se vyplácí.

Obecně se většina stížností týká tzv. modrých zón. Ze všech podnětů, které má v této chvíli radnice k dispozici vyplývá, že modré zóny ve městě chybí. Proto nadcházející úpravy parkování počítají s rozšířením modrých zón. Na Palackého náměstí bude nově modrá zóna zřízena v dolní části náměstí před ředitelstvím Coopu, dříve Jednoty. Dalších osm parkovacích míst modré zóny vznikne před budovou č. 640, tedy budovou městského úřadu. Nově vzniknou parkovací místa pro držitele rezidenčních a abonentních karet v části parkoviště v proluce Pražské ulice. Modrá zóna bude také v celé délce ulice Komenského a v ulici Anýžově bude prodloužena až k ulici Svatopluka Čecha. Souběžně zde bude řešena také dopravní situace novým značením v místě, kde ulici Anýžovu dělí zelený trojúhelník. Naopak pět parkovacím míst modré zóny ubyde v ulici 9. května. Důvodem je podnět Krajské správy a údržby silnic, která namítá, že ve spodní části této ulice je vozovka dopravním značením zúžena pod zákonnou hranici šesti metrů.

Město obdrželo také celou řadu žádostí o vyhrazená parkovací místa. Rada v těchto případech zvažovala zejména logiku a účelnost. Zejména u zdravotnických zařízení je třeba respektovat potřebu parkovacího místa pro vozidlo lékaře, který nemusí mít vždy čas dobíhat delší vzdálenost ke svému zaparkovanému vozu. I minuty mohou zachránit život. Podobně byly zvažovány i žádosti, které plní podobné pohotovostní služby. Aktualizované nařízení rady města k parkovacímu systému umožní radě také povolit výjimku z tohoto systému v řádně odůvodněném případě.

Určitě se opět najde případ, který budeme muset v budoucnu v oblasti parkování řešit. Chceme však vyřešit všechny problémy, které jsou nám v tuto chvíli známy tak, abychom tím dobře sloužili všem, kteří v našem městě parkují.

S úctou
Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD), starosta města Hořovice