Vážení a milí občané Hořovic, nebojte se, nerozhodl jsem se Vás trápit statistikou nebo jinými „nudnými“ analýzami, ale bývá zvykem se na začátku nového roku ohlédnout za hospodařením roku minulého. Tedy i přesto, že rozpočet města a jeho čerpání jsou zcela veřejně dostupné materiály, rád bych přece jen několika číslům věnoval pozornost.

Obecně byl rok 2016 pro město Hořovice dobrým rokem. Bylo tomu tak zejména proto, že se také dařilo ekonomice naší země a tak jsme na daňových příjmech od státu získali přes 118 miliónů Kč. Jedná se o nejvýznamnější část celkových příjmů, které činí téměř 219 mil. Kč. Významnou, dá se říci rekordní část příjmů města v roce 2016 činily dotace ve výši téměř 79 mil. Kč. Mezi dotacemi ze státního rozpočtu, rozpočtu Středočeského kraje a evropských fondů skoro polovinu tvoří dotace na rekonstrukci sportovní haly, a to 35 mil. Kč. Z pohledu čerpání dotací se tento rok jeví jako jeden z nejúspěšnějších v novodobé historii města.

V Hořovicích jsme roce 2016 proinvestovali téměř 84 mil. Kč. V rámci těchto výdajů zmiňme nové chodníky v ulici Tyršově, Klostermannově, Příbramské. Nově zrekonstruované ulice Strmá nebo Rpetská. Vybudování nové knihovny a Muzea Hořovicka v objektu Starého zámku. Významným způsobem se na zvýšení bezpečnosti ve městě podílí nový kamerový systém, který využívá jak městská, tak i Policie ČR. Do kapitálových výdajů jsou zahrnuty také projekty dalších akcí, které město plánuje realizovat následujících dvou letech stávajícího volebního období. Sem patří například cyklostezka směr Kotopeky a Praskolesy, projekty na rekonstrukce dalších chodníků a komunikací nebo také revitalizaci lesoparku Dražovka.

Z běžných výdajů stojí za zmínku, že na opravy výtluků a povrchů vynakládáme přibližně 2,5 miliónů Kč. Možná se to v poměru k celkové výši prostředků, se kterými město hospodaří, nezdá příliš, ale asi ne každý ví, že město dnes už využívá vlastních technických služeb, které odvádí dobrou práci nad rámec výše zmíněné částky. Tedy jen chci vyjádřit, že výše vynaložených prostředků se nemusí vždy rovnat kvalitně odvedené práci.

V roce 2016 také město přispělo na činnost sportovním, kulturním a zájmových organizacím a spolkům více jak 2 mil. Kč. Neméně tomu bude i letos, jen si ještě jednou znovu dovolím upozornit na dřívější termín pro podávání žádostí o čerpání dotací z městského rozpočtu. Tím termínem je 28. 2. Březnový termín neumožňoval schválit poskytnutí dotací žadatelům již na březnovém jednání zastupitelstva města a červen se jeví z pohledu potřeby peněz pro žadatele poměrně pozdě.

Veškeré hospodaření města nebylo zatíženo žádným dalším zadlužením. Tedy stále splácíme pouze úvěr ve výši 50 miliónů Kč, který město čerpalo v letech 2008 až 2010 a bude ho splácet do roku 2025. Dále doplácíme objekt Starého zámku, což nás ročně stojí necelých 6 mil. Kč. Starý zámek bychom měli již příští rok doplatit.

Rok 2017 slibuje z pohledu predikcí Ministerstva financí další ekonomický růst, radní města tedy udělají vše pro to, aby podobně jako loni byl ekonomický růst vidět i v našem městě.

S úctou
Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD), starosta města Hořovice