Máme za sebou poslední jednání Zastupitelstva města Hořovice v tomto roce, na kterém bylo jedním z nejdůležitějších bodů schválení rozpočtu na rok 2016. Jsem velmi rád, že přítomní zastupitelé města až na dva, z nichž jeden byl proti a druhý se zdržel, rozpočet schválili a s ním zastupitelé schválili i střednědobí rozpočtový výhled na roky 2016 až 2019.

Ten jsme schválili na základě zákonné povinnosti. Jedná se o koncepční materiál, se kterým se dá však pracovat a upravovat ho. Rozpočtový výhled obsahuje především investiční akce, které bychom chtěli v budoucnu realizovat.
V příštím roce by se měly zvýšit daňové příjmy o tři procenta. Zároveň počítáme s kofinancováním akcí z dotačních titulů. Rozhodně nejde souhlasit s tvrzením některých opozičních zastupitelů, že snižujeme investice.

Myslím si, že již teď jde na našem městě pozorovat opačný trend. Investování je pro nás důležité, stejně tak hledání vhodných prostředků na investice. Rada se již zabývala například dotačními programy z Ministerstva pro místní rozvoj ČR atd.

V rozpočtu počítáme i s kontokorentním úvěrem, což je něco jako finanční polštář. Můžeme ho, a nemusíme čerpat. Rozhodně nejde o jakékoliv zadlužování města. Jako správný hospodář si však neumím představit, že bych neměl nějakou rezervu, pokud by došlo k nenadálé situaci. Rozhodně to však neznamená, že bychom se chtěli dát cestou zadlužování a bezhlavého investování, které by vedly k zadlužení našeho města.

Hezký předvánoční čas Vám přeje
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města Hořovice