Vážení spoluobčané,

rád bych Vás opět stručně informoval o dění v Hořovicích.

Blíží se nám konec roku a s ním přichází na řadu i návrh rozpočtu města na příští rok, tedy na rok 2016. Ten bude také jedním z hlavních témat blížícího se jednání Zastupitelstva města Hořovice, které proběhne ve čtvrtek 26. listopadu.

V příštím roce by se měly zvýšit daňové příjmy o tři procenta. Zároveň počítáme s kofinancováním akcí z dotačních titulů. Těmi se Rada již zabývala, konkrétně dotačními programy z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Na příštím jednání Rady města bychom pak měli hovořit o konkrétních titulech z těchto dotačních programů, které by mohlo město čerpat. Dále jsme se s kolegy radními seznámili s výsledky finančních kontrol u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2015. Což také považuji za velmi důležité v rámci blížícího se jednání o rozpočtu města.

Rada města dále odsouhlasila návrh abonentních a rezidentních parkovacích karet, které umožní držiteli parkování v tzv. modré zóně. Věřím, že tento krok bude jedním z těch, které do budoucna vyřeší mnohdy složitou problematiku parkování v našem městě.

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města Hořovice