Vážení spoluobčané,

rád bych Vás informoval o výsledcích nedávného jednání Rady města Hořovice, které proběhlo ve středu 21. října.
Bezpečné město, i to byl jeden z našich hlavních slibů voličům, se kterým šla hořovická ČSSD do voleb.
Kdo by nechtěl žít ve městě, kde nemusí mít strach vycházet ven i v pozdních večerních hodinách, nemluvě o strachu o svůj majetek například před krádežemi či poničením ze strany vandalů atd. I proto v poslední době bedlivě sleduji a kontroluji jednotlivé kroky, které vedou ke spuštění kamerového systému v našem městě, který by měl být velkým pomocníkem, především městské policii.

Dalším krokem vedoucím ke snížení kriminality ve městě je zřízení pracovní odborné skupiny prevence kriminality, kterou nově doplní Mgr. Aneta Roboszovou z Probační a mediační služby Beroun. Do funkce ji jmenovala Rada města. Od spolupráce s Probační a mediační službou Beroun si slibuji především zefektivnění činnosti skupiny prevence kriminality v Hořovicích a ze strany nové členky také nápady a podněty, jak bychom mohli s kriminalitou ve městě lépe bojovat a předcházet jí.

Tento týden se podařilo zcela zprovoznit nové internetové stránky města. Ty již změnily grafiku, teď přišel na řadu i samotný obsah internetových stránek. Doufám, že nové stránky budou pro obyvatele přehlednější. Navíc věřím, že se nejedná o poslední změnu webu města, ale že budou stránky reflektovat potřeby uživatelů i radnice a neustále se budou zdokonalovat, a to nejen po stránce obsahové. Obyvatelé Hořovic i turisté by na nich měli najít vždy potřebné informace.

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města Hořovice