Vážení spoluobčané,

rád bych Vás opět alespoň stručně informoval o aktuálním dění v Hořovicích. Poslední dny byly velmi hektické, na druhou stranu se dá mluvit o velmi plodném období, pro naše město obzvlášť. Za sebou máme další jednání Zastupitelstva města Hořovice i Rady. Naše město navíc navštívil (v úterý 8. 9.) sám premiér Mgr. Bohuslav Sobotka, který se zúčastnil oslav patnáctého výročí otevření Domova Na Výsluní.

Den poté jsme pak v Hořovicích hostili starosty okolních obcí a zástupce integrovaného záchranného systému atd. v rámci pravidelného setkání obcí s vedením Středočeského kraje, které se tentokrát uskutečnilo na hořovické radnici a na kterém se probírala zásadní témata, jako jsou preventivní aktivity v oblasti rizikového chování, kriminality a užívání návykových látek, stav a vývoj integrovaného záchranného systému na území obcí s rozšířenou působností nebo možnosti čerpání obcí z Operačního programu Zaměstnanost.

Teď je již na nás, jak těchto získaných příležitostí, například v podobě podpory, nejen ze strany pana premiéra, ale také podpory ze strany pana poslance Richarda Dolejše (ČSSD), a nově získaných informací ze setkání obcí s vedením Středočeského kraje využijeme dále…

Zůstat i nadále na výsluní

Návštěva předsedy vlády ČR pro mě velmi znamenala, už z důvodu tohoto, že jsme mohli panu premiérovi předvést některé dílčí výsledky práce vedení města. Pan premiér se například zajímal o hospodaření města. Jako starosta jsem rád pana premiéra informoval o tom, že vedení města hospodaří odpovědně. Příjmy města rostou rychleji, než předpokládal schválený rozpočet, a hospodaření je v černých číslech. Premiéra jsem s ostatními představiteli města měl tu čest přivítat v Domově Na Výsluní, kde právě probíhaly oslavy patnáctých narozenin tohoto městského zařízení. Stejně jako všichni přítomní hosté jsem si rád toto zařízení prohlédl a musím říci, že máme být jako město opravdu na co pyšní. Domov je v dobrém stavu, není však dobré usnout na vavřínech. Je nutné toto zařízení posouvat neustále dopředu. K tomu je však potřeba značná podpora ze strany města, čehož jsem si vědom. Rád bych, aby zůstal domov na pomyslném výsluní i nadále, proto jsem si dal za úkol více komunikovat s novou paní ředitelkou.

Bezpečnost především

Na začátku tohoto komentáře jsem avizoval, že se pokusím informovat o dění ve městě stručně. Proto mi dovolte, abych se vyjádřil alespoň ještě k jednomu tématu, které považuji za velmi důležité. O ostatních bodech z jednání Zastupitelstva či Rady města Hořovice se ostatně můžete dočíst ze zápisů, které jsou volně přístupně na stránkách města.

Na poslední Radě jsme odsouhlasili finální nabídku na zřízení městského kamerového a dohlížecího systému, který město potřebuje „jako jisté zvíře drbání“. Občané města si neustále stěžují na vandalství a rušení nočního klidu. Což je jasným důkazem toho, alespoň pro mě ano, že zřízení městské policie bylo správným krokem. Teď je však potřeba značné posily městské policie. Právě kamerový systém by měl být pro strážníky velkým pomocníkem v jejich záslužné práci. Navíc jsme se na Radě rozhodli, že rozšíříme vyhlášku o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti, a to i na ulici Vrbnovskou, kde v současné době tato vyhláška neplatí. Věřím, že tato regulace by měla přispět k většímu klidu na sídlišti Višňovka, a tedy i v celém městě.
K otázce bezpečnosti patří i další krok Rady, která schválila a vydala Nařízení města Hořovice č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje. Jedině tak budeme moci, podle vzoru dalších měst a obcí, kde již vydali podobné nařízení, chránit seniory a ostatní občany před nekalými praktikami některých prodejců, kteří prodávají nekvalitní nebo předražené zboží za „velmi nestandardních“ podmínek atd. Takzvané „šmejdy“, jak se jim v médiích s oblibou říká, sice asi nikdy úplně v našem městě nezastavíme, ale rozhodně budeme pokračovat v boji proti nim.

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města Hořovice