Občas mám pocit, že žijeme na nějaké jiné planetě, na planetě, kterou dosud nikdo nekolonizoval a tedy na ní ani neplatí žádné zákony a předpisy. V právním státě je normální, že existují právní normy, které jsou nejen právně vymahatelné, ale jsou také obecně veřejností respektovány. Je smutné, že v naší zemi řešíme vymahatelnost práva represí. Lidé prostě plní jen ty povinnosti, kde se oprávněně bojí, že jim něco hrozí.

Postupně nabývám dojmu, že pojem morálka u nás už ztratil smysl. Je tomu samozřejmě tak i v našem městě a to mě samozřejmě jako starostu velmi trápí. Nechci se opět vracet k problematice vyhlášek, které je město nuceno vydávat právě kvůli nemorálnímu chování některých našich občanů, ale neodpustím si poznámku, že jsou to právě tito občané, kteří nutí samosprávu města cestou vyhlášek chránit zájmy mlčící většiny.

Nerozumím tomu, že někdo zabere cizí pozemek, na kterém si postaví party stan a hostí půl města nebo snad dokonce prodává pivo bez živnostenského oprávnění. Zkuste to například v Německu. V našem městě je naprosto běžné, že si stavebník zabere chodník, který má sloužit občanům města. Vůbec ho nenapadne, že tak profituje z veřejného majetku. Přestupková komise města je zahlcena oznámeními občanů a policie o dopravních a jiných přestupcích. Ptám se sám sebe, proč vůbec instalujeme na našich komunikacích značky, když je převážná část řidičů ignoruje?

Asi je něco na tom, že naše zákony jsou komplikované a nepřehledné. Jejich dodržování je potom také problematické. Nakonec to možná ovšem některým spoluobčanům vyhovuje. Když něčemu nerozumím, mohu se na to vymluvit. Jedno však platí i u nás – „neznalost zákona neomlouvá“.

Ač nerad, musím občas srovnávat fungování nás všech dnes a před sametovou revolucí. Tehdy jsme se více báli a také jsme se lépe chovali. Dnes žijeme ve svobodné zemi a máme právo se demokraticky vyjadřovat. Jenže víme, co je to demokracie? Je to snad právo užívat věci neoprávněně, ničit veřejný a soukromý majetek, vztáhnout ruku na policistu pod vlivem alkoholu nebo návykových látek? Je toto opravdu demokracie?

Všichni nyní diskutujeme o přílivu uprchlíků a obáváme se negativních dopadů z jejich příchodu. Je to obrovský problém pro Evropu, kam snad zatím ještě kulturně patříme. Já mám jen obavu, abychom se nakonec nemuseli bát více vlastních než těch cizích.

Zejména my Češi máme takový zvyk. Když se po nás něco chce, vždycky hledáme důvody, proč to nejde. Pokusme se jednou zamyslet nad tím, jak by to šlo a když třeba sedneme za volant, zkusme se alespoň jeden den chovat podle předpisů. Třeba to půjde.

S úctou Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města Hořovice