Vážení spoluobčané,

rád bych Vás opět alespoň stručně informoval o výsledcích nedávného jednání Rady města Hořovice, které proběhlo ve středu 12. srpna.

Jsem velmi rád, že mohu jako starosta města Hořovice prohlásit, na základě nedávného hodnocení čerpání rozpočtu města za první pololetí letošního roku, že současné vedení radnice hospodaří odpovědně.
Příjmy města rostou rychleji, než předpokládal schválený rozpočet. Hospodaření je tak v černých číslech, což mě velmi těší. Město v letošním roce navíc zatím vůbec nečerpalo z kontokorentního úvěru, který je schválen v rámci rozpočtu města. Všechny akce tak řešíme z vlastních prostředků.
Také díky tomuto příznivému vývoji se můžeme více zaměřit na opravy místních komunikací, chodníků a přechodů pro chodce. V současné době vyhlašujeme výběrové řízení na dodavatele. Věřím, že i díky těmto rozsáhlým rekonstrukcím se Hořovice stanou ještě lepším městem pro život nás všech.

Hezký zbytek prázdnin Vám přeje
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města Hořovice