Vážení spoluobčané,

rád bych Vás opět alespoň stručně informoval o aktuálním dění ve městě.
Město Hořovice připravilo nový Program rozvoje města Hořovice pro rok 2015 – 2020.
Jde o dokument, který navazuje na strategický plán a je jeho aktualizací. Chceme, aby se do aktualizace dostalo co nejvíc názorů nejširší veřejnosti, proto byla v pracovní komisi zastoupena odborná i neodborná veřejnost. Komise zpracovávala zejména podněty od veřejnosti. Hořovičtí tak měli možnost vyslovit kritiku i návrhy například k bydlení, dopravě i životnímu prostředí ve městě atd.
Materiál bude předmětem zářijového jednání zastupitelstva, kde očekáváme širokou diskuzi a zapojení co nejširší veřejnosti.

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města Hořovice