MO ČSSD Hořovice

1

Nákladní dopravu v centru nechceme

Cestou redakce Podbrdských novin se mi dostala do rukou petice, která apeluje na starostu a radu města, aby řešila přetíženost ulic Tyršovy, 9. května, Palackého náměstí, Pražské a Příbramské nákladní dopravou. Mohu odpovědně prohlásit, že všichni radní města by takovou petici podepsali také. Musela by ovšem směřovat k těm, kteří jsou za výše uvedené komunikace z pohledu jejich správy odpovědní – tedy k vedení kraje. Město tento problém silně vnímá a nesedí se založenýma rukama. Radní města dobře ví, že k řešení situace by výrazně pomohla výstavba obchvatů, a to zejména východního a potom určitě také severního. Prosazením výstavby obou obchvatů jsem se intenzivně zabýval v době mého působení v pozici náměstka hejtmana Středočeského kraje a nadále budu za realizaci těchto investičních akcí bojovat i z pozice krajského zastupitele. Bohužel realizace obchvatů je ještě mnohem náročnější než úspěšná rekonstrukce silnice Žebrák – Hořovice, na jejíž přípravu a realizaci také nestačilo pouze jedno volební období.

Jak jsem již uvedl, ohledně vybudování obchvatů města má co říci z pohledu státní správy stavební úřad našeho městského úřadu, ale investorem obchvatů je kraj a zde může město pouze vyvíjet pouze tlak přes své komunální politiky. Jsem upřímně rád, že Hořovice mají opět krajského radního, Jana Skopečka (ODS), který má jistě dobrou vůli s naším problémem pomoci. Ještě přibližně před dvěma lety se řada vlastníků pozemků potřebných pro výstavbu východního obchvatu nechtěla s krajem o výkupu pozemků vůbec bavit. Nyní se situace výrazně zlepšila díky legislativní změně umožňující navýšit cenu vykupovaných pozemků, které kraj může vykoupit jen v souladu s platnou legislativou. Také finanční zdroje na realizaci akce by kraj mohl nárokovat z Integrovaného operačního programu, tedy z evropských fondů. Souhlasit lze i s argumentem, že pozemky u této veřejně prospěšné akce je možné vyvlastnit. Proces vyvlastnění je ovšem procesem trvajícím často desítky let a navíc současné pravicové vedení kraje pravděpodobně nebude vyvlastňování soukromého majetku podporovat. V případě severního obchvatu našeho města kraj naráží na nesouhlas obce Tlustice, která je vlastníkem téměř všech pozemků potřebných pro vybudování obchvatu.

Město pracuje ještě na dalším, i když ne stoprocentním řešení. Na toto řešení nás přivedl ministr dopravy Dan Ťok (ANO), který naše město nedávno navštívil. Přetíženost centra města nákladní dopravou byla hlavním tématem našich rozhovorů. Jedná se o tzv. zákaz tranzitní dopravy. Kamiony musí přednostně využívat pro plánování svých tras dálnice a silnice I. třídy. Přes Hořovice žádná silnice I. třídy nevede. Nákladní doprava, která nezačíná nebo nekončí v našem městě, tedy pouze projíždí, by nesměla naším městem projet. I v této věci ovšem musíme jednat s krajem a dokonce i s Ředitelství silnic a dálnic, které by muselo zajistit potřebné dopravní značení na dálnici D5. Jednání s krajem v této věci již běží, ani toto řešení však nelze očekávat ze dne na den.

Radnice skutečně vnímá nákladní dopravu ve městě jako jeden z nejpalčivějších problémů a co může vyřešit bez cizí účasti, to také vyřeší. Jediným dalším limitem je potom rozpočet města.

 

S úctou

Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD), starosta města Hořovice

Volby 2016 v Hořovicích

Dovolte mi z pozice hořovického starosty zhodnotit volby do senátu a krajských zastupitelstev v našem městě. Potvrdil se můj předpoklad poměrně nízké volební účasti, která se u obou voleb pohybovala okolo 33 %. Dík tedy patří těm, kteří se nestyděli za svůj názor a odpovědně se postavili ke svému podílu na demokratickém systému řízení naší země, tedy těm, kteří volili.

Výsledky voleb v našem městě rozhodně nekopírují konečné výsledky za volební obvody. V krajských volbách u nás zvítězila Česká strana sociálně demokratická, na druhém místě skončila Občanská demokratická strana a pomyslnou bronzovou medaili získalo hnutí ANO. Zdá se, že hořovičtí voliči preferují spíše tradiční strany, než tomu bylo ve srovnání s celým volebním obvodem Středočeského kraje, kde jak známo zvítězilo hnutí ANO před STANem a ČSSD.

V senátních volbách Hořováci dali nejvíce hlasů svému starostovi (téměř 34 %) na druhém místě se umístil Jiří Oberfalzer z ODS a na třetím místě skončil nezávislý kandidát za KDU-ČSL, Stranu zelených a Pirátskou stranu Jan Holásek. Pro srovnání uvádím ještě výsledek za celý obvod 16 – Beroun: 1. místo Jiří Oberfalzer, 2. místo Bohumil Stibal, 3. místo Jan Holásek. V senátních volbách se opět potvrdilo, že západní část volebního obvodu (Hořovicko) volí spíše levicové kandidáty a východní část (Berounsko, okres Praha západ) volí spíše pravici. Pozitivně hodnotím, že oba finalisté ve druhém kole jsou z okresu Beroun.

V krajských volbách se tedy většina voličů vyslovila pro změnu. Dovolím si jako představitel stávajícího vedení kraje vyjádřit názor, že spokojená většina svůj názor k volbám vyjádřit nepřišla. Jak patrno z hořovických výsledků, v našem městě jsme s krajem a jeho vedením tak nespokojení nebyli. Ne příliš odlišné výsledky hlásí i okolní obce.

Važme si demokracie, ve které žijeme. Nezneužívejme ji a používejme zdraví rozum v každodenním životě. Posuzujme vše co děje kolem nás s chladnou hlavou a nedělejme unáhlené závěry. Uvědomme si, kam historicky patříme a jděme tou cestou. Říká se hlas lidu, hlas boží. Je tomu jistě tak, jen se nenechme manipulovat. I takové momenty naše historie zná.

Osobně si velmi vážím důvěry všech, kteří mi dali svůj hlas a vítězství v Hořovicích a okolí považuji za pozitivní signál, který mi dává hodně síly do další práce. Práce pro naše město i celé Hořovicko. Velmi mě potěšil i třetí nejlepší výsledek v okrese pokud jde o získané preferenční hlasy v krajských volbách. Také jako nově zvolený zastupitel Středočeského kraje budu hájit zájmy našeho města i jeho krásného okolí. Děkuji všem.

 

S úctou

Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD), starosta města Hořovice

Oranžový dětský den plný překvapení

Letošní Oranžový dětský den, který o víkendu pro děti uspořádala hořovická ČSSD, se opravdu vydařil. Malí návštěvníci se mohli těšit na bohatý program plný překvapení a zábavy. Děti se mohly svézt na ponících, zadovádět si na skákacích hradech a zasoutěžit si s klaunem Čiko, který rozhodně žádnou legraci nezkazí.

Celý článek...

Plánujeme změny v parkování

Již téměř čtyři měsíce platí v Hořovicích nový systém parkování, který má své příznivce i odpůrce. Jako každý nový systém, tak i tento má samozřejmě své chyby, které se v těchto dnech snaží vedení radnice napravit.

K nesporným pozitivům nového parkovacího systému patří zejména podstatně více volných parkovacích míst na Palackého náměstí.

Celý článek...

Více článků...

Nejnovější články

Nákladní dopravu v centru nechceme 20 Prosinec 2016, 08.00 Články
Cestou redakce Podbrdských novin se mi dostala do rukou petice, která apeluje na starostu a radu města, aby řešila přetíženost ulic Tyršovy, 9. května, Palackého náměstí, Pražské a Příbramské nákladní
Více 22 Kliknutí
Volby 2016 v Hořovicích 26 Říjen 2016, 08.00 Články
Dovolte mi z pozice hořovického starosty zhodnotit volby do senátu a krajských zastupitelstev v našem městě. Potvrdil se můj předpoklad poměrně nízké volební účasti, která se u obou voleb pohybovala okolo 33 %.
Více 148 Kliknutí